ROZTWÓR BUFOROWY pH 14

            
 

wodny roztwór: kwasu borowego, sodu wodorotlenku, potasu chlorku


 

  R: nie dotyczy
  S: nie dotyczy

  M = nie dotyczy

RID/ADR: nie dotyczy
UN: nie dotyczy

CAS: nie dotyczy
WE: nie dotyczy

  Właściwości fizyczne i chemiczne:

  Temperatura topnienia:
  Temperatura wrzenia:
  Temperatura zapłonu:
  Gęstość:

brak danych
brak danych
brak danych
około 1,02 g/cm3 (20°C)

Warunki przechowywania:

Szczelne opakowanie, suche pomieszczenie. Przechowywać w temperaturze pokojowej (+15 do +25°C).

Opakowanie kaucjonowane:

NIE

Karta charakterystyki:

Pobierz

  roztwór buforowy pH 14

 

CHEM*177664815  

  Opakowanie:

100ml, 500ml, 1l  

  Wygląd zewnętrzny
  pH
  Dokładność

ciecz klarowna, bezbarwna, przezroczysta 
14,00 
0,05 


W ofercie są także: 

  roztwór buforowy pH 1
  roztwór buforowy pH 1,68
  roztwór buforowy pH 2
  roztwór buforowy pH 3
  roztwór buforowy pH 3,5
  roztwór buforowy pH 4
  roztwór buforowy pH 4,01
  roztwór buforowy pH 4,1
  roztwór buforowy pH 4,2
  roztwór buforowy pH 4,5
  roztwór buforowy pH 4,6
  roztwór buforowy pH 4,8
  roztwór buforowy pH 5
  roztwór buforowy pH 5 octanowy
  roztwór buforowy pH 5,5
  roztwór buforowy pH 6
  roztwór buforowy pH 6 octanowy
  roztwór buforowy pH 6,5
  roztwór buforowy pH 6,5 fosforanowy
  roztwór buforowy pH 6,6
  roztwór buforowy pH 6,8
  roztwór buforowy pH 6,8 fosforanowy
  roztwór buforowy pH 6,86
  roztwór buforowy pH 7
  roztwór buforowy pH 7,1
  roztwór buforowy pH 7,2
  roztwór buforowy pH 7,2 fosforanowy
  roztwór buforowy pH 7,9
  roztwór buforowy pH 8
  roztwór buforowy pH 8,5
  roztwór buforowy pH 9
  roztwór buforowy pH 9,18
  roztwór buforowy pH 9,22
  roztwór buforowy pH 9,6
  roztwór buforowy pH 9,8
  roztwór buforowy pH 10
  roztwór buforowy pH 10,5
  roztwór buforowy pH 11
  roztwór buforowy pH 12
  roztwór buforowy pH 12,4
  roztwór buforowy pH 13
  roztwór buforowy pH 14

CHEM*177654004
CHEM*177654003
CHEM*177654605
CHEM*177655402
CHEM*177655403
CHEM*177655708
CHEM*177655711
CHEM*
CHEM*177655708
CHEM*177655710
CHEM*177655709
CHEM*177655707
CHEM*177657404
CHEM*177657407
CHEM*177657405
CHEM*177657801
CHEM*177657804
CHEM*177657802
CHEM*177657800
CHEM*177657803
CHEM*177657806
CHEM*177657803
CHEM*
CHEM*177659304
CHEM*177659301
CHEM*177659302
CHEM*177659303
CHEM*177659303
CHEM*177661203
CHEM*177661204
CHEM*177661804
CHEM*177661800
CHEM*177661802
CHEM*177661806
CHEM*177661808
CHEM*177663001
CHEM*177663003
CHEM*177664806
CHEM*177664807
CHEM*177664809
CHEM*177664814
CHEM*177664815


© 2004-2010 Firma Chempur
Projekt i wykonanie © 2004-2010 'www.whizz.pl'. All rights reserved.